नमस्कार मित्रांनो.. “मराठी दणका” या आपल्या मराठमोळ्या पेजवरती तुमचं मनापासून स्वागत आहे..!! या आपल्या मराठमोळ्या पेजवरती तुमचं मनापासून स्वागत आहे..!! स्त्रिया लैं’गिक संबंधांचा जास्त आनंद घेतात की पुरुष? याचे उत्तर दोन प्रकारे दिले जाऊ शकते – एक पौरा णिक कथा द्वारे आणि दुसरे आधुनिक विज्ञानाद्वारे. एक कथा महाभारत राजा भांगस्वनाची आहे आणि दुसरी कथा ग्रीक पुराणातील आहे. तर, या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी हा लेख संपूर्ण वाचा…!

कोणाचे तरी आगमन झाल्याची जाणीव होऊन भीष्म पितामहांनी हळूच डोळे उघडले. समोर धर्मराजा युधिष्ठिर होता. महाभारताचे युद्ध संपल्यानंतर युधिष्ठिर भीष्माला राज्यकर्त्याचा धर्म, राजकारण आणि राज्यकारभार यासंबंधीचे सर्व प्रश्न विचारत राहिले होते पण त्या दिवशी त्याने विचारले की, लैं’गिक सं**बंधातून कोणाला जास्त आनंद मिळतो, पुरुष की स्त्री?’

पितामहांकडे अनेक पिढ्यांची बुद्धी होती, पण या प्रश्नाचे कोणतेही थेट, अचूक उत्तर ते देऊ शकले नाहीत. हा प्रश्न होता आणि अजूनही आहे, कारण योग्य उत्तर फक्त एकाच व्यक्तीकडून येईल ज्याने हे दोन्ही आयुष्य जगले आहे. अशा दोन व्यक्ती पौराणिक कथांमध्ये आढळतात, हिंदूंमध्ये राजा भांगस्वना आणि ग्रीक पौराणिक कथां मध्ये पितामहने युधिष्ठिराला भांगस्वनाची कथा सांगि तली.

भांगस्वना हा एक तेजस्वी राजा होता, परंतु त्याला मूल नव्हते. त्यानंतर त्याचे राज्य सांभाळणारा कोणीही वारस नव्हता. भंगस्वनाने मूल होण्यासाठी विधी केला. याने त्याला शंभर पुत्र झाले, पण एक गोष्ट चुक झाली. त्या विधीमध्ये अग्निदेवतेला अधिक मान मिळाला आणि त्यामुळे इंद्र देवाला राग आला. राजाला त्याच्या कृत्याची शिक्षा व्हावी, अशी इंद्राची इच्छा होती, पण भंगस्वनात असा कोणताही दोष नव्हता.

पण इंद्राला आपल्या अपमानाचा बदला घ्यायचा होता, म्हणून एके दिवशी राजा शिकारीला निघाला तेव्हा देवराजाने त्याची बुद्धी फिरवली. झालेल्या गोंधळाला बळी पडून, भंगस्वाना मार्ग विसरून आपल्या सैन्या पासून वेगळे झाले. जंगलात भटकत असताना त्याला भूक आणि तहान लागली, तेवढ्यात त्याच्या समोर एक तलाव दिसू लागला. स्वच्छ पाणी पाहून राजाने आपला घोडा त्या दिशेने वळवला.

आधी त्याच्या पाळीव प्राण्याने म्हणजे घोड्याने त्याची तहान भागवली आणि मग त्याने. पण हे काय! पाणी प्यायल्याबरोबर त्याचे शरीर बदलू लागले. मजबूत हात पाय मऊ अंगात बदलू लागले, दाढी-मिशा नाहीशा झाल्या, छातीला चिलखतीचा भार सहन करणे कठीण झाले, कमरेला बांधलेली तलवार अचानक जड वाटू लागली.

भंगस्वानाने तलावाच्या पाण्यात स्वतःला पाहिले, तो एक तरुण स्त्री बनला होता. थोडावेळ त्याचे भान हरपले आणि शुद्धीवर आल्यावर त्याला स्वतःचीच लाज वाटली. ‘एवढ्या मोठ्या राज्याचा राजा म्हणजे सुशील मुलगी! आता मी कोणत्या तोंडाने राज्यात परत जाऊ? मी माझ्या बायका-मुलांना काय सांगू? मी जनतेला काय उत्तर देऊ?’ सगळ्या गदारोळात अडकलेल्या भांगस्वाने शेवटी एक निर्णय घेतला आणि तो आपल्या राज्याच्या दिशेने निघाला.

स्वतःला जितके आश्चर्य वाटले तितकेच अधिक आश्चर्य चकित तिथले लोक होते ज्यांनी त्यांच्या राजाला या रूपात पाहिले. भांगस्वानाने आपले सर्व दरबारी, पुत्र, पत्नी आणि इतर कुटुंबीयांना बोलावले. राजाने सगळ्यां ना संपूर्ण कथा सांगितली की तलावाच्या पाण्याने त्याचे रूप कसे बदलले गेले. तेव्हा तो आपल्या मुलांना म्हणा ला, की आता तुम्ही हे राज्य विभागून त्यावर राज्य करा.’ राजवाड्यातून बाहेर पडून काही वेळापूर्वीपर्यंत पुरुषी रूपात असलेला आणि आता एका स्त्री रुपात असलेला राजा जंगलाच्या दिशेने निघाला.

वनात भंगस्वना नावाची ही कन्या एका तपस्वीच्या आश्रमात राहिली आणि तेथे तिने शंभर पुत्रांना जन्म दिला. त्या शंभर पुत्रांसह ती पुन्हा आपल्या राज्यात पोहोचली. त्यांनतर त्याने आपल्या सर्व दोनशे पुत्रांना एकत्र केले आणि त्यांना एकत्र राज्य करण्याचा आदेश दिला. त्याच्या मुलांनी होकार दिला, पण स्वर्गाच्या दरबारात बसलेल्या इंद्राला ते आवडले नाही. त्याला वाटले, ‘मी भंगस्वानाला शिक्षा केली होती, पण त्याचे पुत्र आनंदाने गादीवर राज्य करत आहेत. ही शिक्षा नाही झाली!’

इंद्राने एका ब्राह्मणाचा वेश धारण करून भंगस्वनाच्या मुलांमध्ये फूट पाडली. जे भाऊ वाटून सत्ता उ’पभो’गत होते, ते त्यांनतर आपसात भांडू लागले आणि त्यांचा मृ’त्यू झाला. भंगस्वना या मुलीला जेव्हा हे कळले तेव्हा तिला खूप वाईट वाटले. नंतर ब्राह्मण झालेला इंद्र त्या च्या जवळ गेला आणि राजाला आपल्या पुत्रांच्या मृ’त्यूचे दुःख का सहन करावे लागले हे त्याला कठोर शब्दात सांगितले. तरुणीने लगेच इंद्राचे पाय धरले, माफी मागितली.

तेव्हा इंद्र म्हणाला की तो एकतर राजा असताना भांग स्वानाने ज्या पुत्रांना जन्म दिला त्यांना जिवंत करेल किंवा मग कन्या झाल्यावर जन्माला आलेल्या मुलांना तो जिवंत करील. भंगस्वानाने तरुणी झाल्यानंतर ज्या पुत्रांना जन्म दिला त्यांना पुन्हा जिवंत करण्याचा आग्रह केला. इंद्राने त्याचे कारण विचारले असता तो राजा म्हणाला की, ‘ एक स्त्री ही नेहमीच पुरुषापेक्षा जास्त प्रेमळ असू शकते.

या उत्तराने इंद्राला आनंद झाला. त्याने भांगस्वाना सांगितले की तो त्याला परत पुरुष बनवू शकतो. पण मुलीने उत्तर दिले, ‘मला फक्त स्त्री रूप हवे आहे. सं’भोग करताना पुरुषापेक्षा स्त्रीला जास्त आनंद मिळतो. म्हणू नच मला हे रूप अधिक आवडते. भंगस्वनाच्या उत्त राने इंद्राचे समाधान झाले आणि ही कथा भीष्म पितामहांनी धर्मराजाला सांगितली. परंतु एक ग्रीक आख्यायिका देखील आहे, जिथे या प्रश्नाच्या उत्तराने स्वर्गातील देवी संतप्त झाली होती.

ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये टायरेसियासला संदेष्ट्याचा दर्जा आहे. त्याच्याशी संबंधित एका आख्यायिकेनुसार, टायरेसियासने एकदा आपल्या काठीने सापांची जोडी मारली. त्यावेळी ती साप जोडी प्रेमाच्या खेळात गुंतली होती. टायरेसियास ला या गुन्ह्यासाठी शिक्षा झाली आणि ती एक स्त्री बनली. तिला सात वर्षे स्त्री म्हणून जगावे लागले. एके दिवशी त्याला पुन्हा सापांची जोडी दिसली. यावेळी मादी रुपी टायरेसियासने दया दाखवली आणि त्याला त्याचे पुरुष स्वरूप परत मिळाले.

कथेनुसार, स्त्री-पुरुषांच्या लैं’गिक सुखाबाबत देवतांमध्ये वाद सुरू होता. देवांचा राजा झ्यूसचा असा विश्वास होता की स्त्रीला लैं’गिक जीवनात जास्त आनंद मिळतो. त्याच वेळी, त्याची पत्नी, विवाह आणि बाळंतपणाची देवी हेरा, यांची ही संकल्पना अगदी उलट होती. हा वाद मिटवण्या साठी ग्रीक देवतांनी टायरेसिअसला बोलावून तोच प्रश्न त्याच्यासमोर ठेवला.

तेव्हा टायरेसियास म्हणाले की पुरुषांपेक्षा महिलांना लैं’गिक जीवनात नऊ पट जास्त आनंद मिळतो. या उत्तरामुळे हेराला राग आल्याचे बोलले जात आहे. ती तिच्या पराभवाने स्तब्ध झाली आणि तिने टायरेसि असला आंधळा बनवला. ज्यूस या कारणाने खूप दुःखी झाले होते. तथापि, त्याने शाप मागे घेतला नाही. त्या बदल्यात, त्याने टायरेसिअसला वरदान दिले, ज्यामुळे त्याला संदेष्टा म्हणून प्रसिद्धी मिळाली.

टिप – मित्रांनो, आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहिती च्या उद्देशाने सादर केले आहेत. कृपया त्यांचा अंधश्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. तसेच कृपया आमचे फेसबुक पेज लाईक करा जेणेकरून तुम्हाला आमचे सर्व अपडेट वेळेवर मिळू शकतील आणि आमचे फेसबुक पेज देखील शेअर करा. धन्यवाद..!!

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *