नमस्कार मित्रांनो.. “मराठी दणका” या आपल्या मराठमोळ्या पेजवरती तुमचं मनापासून स्वागत आहे..!! मित्रांनो, आपण संत महापुरुषांकडून आणि आपल्या पूर्वजांकडून अनेकदा ऐकले असेल की, देव सर्व पाहत आहे आणि तो सर्व काही ठीक करेल, म्हणून आपले जे कर्म आहे ते करा आणि बाकीचे सर्व देवावर सोडा. पण या जगात काही वेळा आपण आयुष्याच्या अशा टप्प्यावर उभं राहतो, अशावेळी काय करावं काहीच कळत नाही ? कधी कधी आपण इतके अस्वस्थ होतो की,

देवाकडे जाणारा आपला मार्गही डळमळीत होतो. त्यामुळे काही गोष्टी खरंच देवावर सोडल्या पाहिजेत का? कधी-कधी आपल्या आयुष्यात असं काही घडते की ज्याची आपल्याला अपेक्षाही नसते. त्यावेळी काय करावे, काही कळत नाही? उदाहरणार्थ. आमचे जवळचे मित्र आम्हाला सोडून जातात, ज्याला आपण मनापासून प्रेम करीत असतो किंवा जेव्हा आपले जवळचे लोक आपल्याला अपमानित करतात की,

आपण ज्याच्याकडून अशी अपेक्षा केली नव्हती. तेव्हा या घटनेमुळे आपल्याला खूप वे’दना होतात. त्याचप्रमाणे आयुष्याच्या या प्रवासात अनेकवेळा आपल्याला काही नुकसान सोसावे लागते, तर कधी-कधी आपल्याला जीवन व्यर्थ वाटते. हा माणसाचा स्वभावच आहे की, त्याच्या आयुष्यात सर्व काही सुरळीत चालू असतानाच त्यामध्ये एवढा तल्लीन होऊन जाते की, त्याला देव आठवत नाही.

अनेकदा लोक म्हणतात की, आमचा वेळ खूपच वाईट चालला आहे. माणसाची ही भावना अधिक बारकाईने समजून घेण्यासाठी तुलसीदासांच्या या ओळी पाहायला हव्यात. यामध्ये तुळशीदास म्हणतात की, माणूस ज’न्मापासून मृ’त्यूपर्यंत यश किंवा अपयश जे काही साध्य करीत असतो, यात त्याचा कधी हात नव्हता. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा सृष्टीकर्त्याची इच्छा असते,

तेव्हा त्याच प्रकारचा फायदा किंवा तोटा होतो किंवा मान-अपमान सहन करावा लागतो आणि शेवटी जीव ज’न्माला येतो आणि जीवन हे परमपित्याच्या हातात असते. देव स्वत: असेही म्हणायचे की जो मला धारण करतो, मनापासून ध्यान करतो, त्याची इच्छा मी पूर्ण करतो. त्यामुळे आपण आनंदी असो वा दु:खी असो, त्यांना हळूवारपणे आणि शांतपणे सामोरे जावे.

काही वेळा कर्माचे फळ आपल्याला मिळते, पण काही कर्मांचे फळ मात्र मिळत नाही. त्यामुळे मानवाचे पुनर्ज’न्माचे चक्र चालू राहते. त्यामुळे चांगल्या कर्मांची आणि वाईट कर्मांची फळे मिळतात. म्हणूनच, जेव्हा-जेव्हा तुमच्या जीवनात अशी सम’स्या येते की, आपण त्यावर उपाय पाहू शकत नाही. तेव्हा त्या वेळी संयम ठेवून, सर्व काही देवावर सोडून देणे गरजेचे असते.

कारण ते कधी होईल हे देवाशिवाय कोणालाच माहीती नसते. त्यामुळे कधीही कोणाचे वाईट करू नका आणि कोणाबद्दल वाईट विचार करू नका. म्हणून, जेव्हा एखाद्याने तुमची फसवणूक केली आणि तुमचा अपमान केला, तेव्हा तुम्ही त्याच्याबद्दल वाईट बोलण्यापूर्वी सर्व काही देवावर सोडू नका. म्हणूनच श्रीकृष्ण म्हणतात की चांगले कर्म करा, फळाची चिंता करू नका.

असं म्हटलं जातं की, अनेक वेळा माणूस त्याच्या इच्छेनुसार पूर्ण न मिळाल्याने दुःखी होतो. अनेक वेळा अशा व्यक्तीला असे वाटते की मी सर्व काही चांगले केले आणि सर्वांसाठी चांगले केले तर मग माझ्यासोबत वाईट का व्हावे त्यामुळे आपण जे काम काही हव्यासापोटी करत होतो ते आवश्यक नाही. त्या इच्छेनुसार ते कर्म आपल्याकडून होत होते.

कधी-कधी आपल्या मागच्या ज’न्माचे फळ आपल्याला मिळते. म्हणूनच श्रीकृष्ण म्हणायचे की कर्म कर, फळाची चिंता करू नका. म्हणून आपण सदैव समाधानी असले पाहिजे आणि जीवनातील प्रत्येक कठीण काळात भगवंतावर सोडून देवावर श्रद्धा ठेवली पाहिजे. म्हणूनच माणसाने आपला हेतू चांगला ठेवावा आणि चागले कर्म करीत राहिले पाहिजे तसेच नियमितपणे भगवंताचे ध्यान केले पाहिजे.

टिप – मित्रांनो, आमच्या पेजचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा पसरवणे हा नाही, फक्त भारतीय समाजाने स्वीकारलेल्या कथा आणि पद्धती तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारची अंध श्रद्धा भडकवत नाही. येथील लेख केवळ माहिती च्या उद्देशाने सादर केले आहेत. कृपया त्यांचा अंधश्रद्धेचा एक प्रकार म्हणून वापर करू नका.

तर मित्रांनो तुमच्या टिप्पण्यांद्वारे तुम्हाला आणखी काय वाचायला आवडेल ते आम्हाला कळवा. कारण तुमची एक टिप्पणी आमची प्रेरणा वाढवते. तसेच कृपया आमचे फेसबुक पेज लाईक करा जेणेकरून तुम्हाला आमचे सर्व अपडेट वेळेवर मिळू शकतील आणि आमचे फेसबुक पेज देखील शेअर करा. धन्यवाद..!!

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *